Krakowskie Konferencje Metodologiczne:

 1. Wszechświat i matematyka [wielokrotne spotkania w latach 1992/1993]
 2. Racjonalizm - Falsyfikacjonizm - Kosmologia [11-12 V 1995]
 3. Granice nauki [9-10 V 1996]
 4. Sensy i nonsensy w nauce i filozofii [8-9 V 1997] [Cache]
 5. Jedność nauki - jedność świata? [6-8 V 1998]
 6. Czas... [11-12 V 2000] [Cache]
 7. Konieczność a przypadek [8-9 V 2001] [Cache]
 8. Informacja a rozumienie [14-15 V 2004] [Cache]
 9. Struktura i emergencja [16-17 V 2005]
 10. Człowiek: Twór wszechświata - Twórca nauki [18-19 V 2006]
 11. Prawa przyrody [17-18 V 2007] [Cache]
 12. Nauka a kultura masowa [19-20 V 2008] [Cache]
 13. Ewolucja wszechświata i ewolucja życia [18-19 V 2009] [Cache]
Mała "tradycja" Krakowskich Konferencji Metodologicznych:

OBI