Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych książki

Książki OBI Rozprawy OBI
 1. Zbigniew Wolak, Neotomizm a szkoła lwowsko--warszawska, Kraków 1993.
 2. Jacek Dembek, Przestrzeń i nieskończoność. Koncepcja matematyki H. Weyla i jej realizacja w pojęciu przestrzeni jako kontinuum, Kraków 1994.
 3. Józef Kloch, Świadomość komputerów? Argument ,,Chińskiego Pokoju'' w krytyce mocnej sztucznej inteligencji według Johna Searla, Kraków 1996.
 4. Zbigniew Liana, Koncepcja Logosu i natury w Szkole w Chartres. Heurystyczne funkcje chrześcijańskiej koncepcji Logosu w kształtowaniu się nowożytnego pojęcia natury, Kraków 1996.
 5. Bogusław Wójcik, Świadomość ponowoczesna i jej krytyka. Funkcjonalizm homunkularny w interpretacji świadomości Daniela C. Dennetta, Tarnów 1997.
 6. Tadeusz Sierotowicz, Nauka a wiara - przestrzeń dialogu. Obrazy świata jako przestrzeń dialogu pomiędzy nauką i teologią, Tarnów 1997.
 7. Stanisław Wszołek, Nieusuwalność metafizyki. Logiczno-lingwistyczne debady Rudolfa Carnapa z Ludwikiem Wittgensteinem i Karlem R. Popperem, Tarnów 1998.
 8. Janusz Mączka, Od matematyki do filozofii. Twórcza droga Alfreda N. Whiteheada, Tarnów 1998.
 9. Jerzy Witczak, Eddington i teoria względności, Tarnów 1999.
 10. Zbigniew Kępa, Marksizm i ewolucja. ,,Twórczy darwinizm'' jako narzędzie propagandy antyreligijnej w latach 1948-1956, Tarnów 1999.
 11. Jerzy Dadaczyński, Matematyka w oczach filozofa. Jedenaście artykułów z filozofii matematyki, Tarnów 2002.
 12. Krzysztof Wójtowicz, Platonizm matematyczny. Studium filozofii matematyki Kurta Gödla, Tarnów 2002.
 13. Jacek Dębiec, Mózg i matematyka, Tarnów 2002.
 14. Robert Janusz, Program dla Wszechświata. Filozoficzne aspekty języków obiektowych, Kraków 2002.
 15. Teresa Obolevitch, Nauka w poszukiwaniu metafizyki. Aspekty poznania naukowego w teorii wiedzy integralnej Włodzimierza Sołowjowa, Tarnów 2004.
 16. Maria Piesko, Naukowa metafizyka Zygmunta Zawirskiego, Tarnów 2004.
 17. Anna Brożek, Symetria w muzyce czyli o pierwiastku racjonalnym w komponowaniu dzieł muzycznych, Tarnów 2004.
 18. Paweł Polak, Dynamika nauki. Filozoficzne aspekty modelowania rozwoju nauki przy pomocy układów dynamicznych, Tarnów 2004.
 19. Jacek Rodzeń, Czy sukcesy nauki są cudem? Studium filozoficzno-metodologiczne argumentacji z sukcesu nauki na rzecz realizmu naukowego, Tarnów 2005.
 20. Teresa Obolevitch, Problematyczny konkordyzm. Wiara i wiedza w myśli Włodzimierza S. Wołowjowa i Siemiona L. Franka, Tarnów 2006.
 21. Jerzy Dadaczyński, Bernard Bozlano i idea logicyzmu, Tarnów 2006.
Książki wydane ze Specola Vatiana Książki wydane we współpracy z innymi wydawnictwami
 1. M. Heller, J. Życiński, Wszechświat i filozofia, PTT, Kraków 1980.
 2. Drogi myślących, [red.] M. Heller, J. Życiński, PTT, Kraków 1983.
 3. Filozofować w kontekście nauki, [red.] M. Heller, A. Michalik, J. Życiński, PTT, Kraków 1987.
 4. Wszechświat - maszyna czy myśl?, [red.] M. Heller, J. Życiński, PTT, Kraków 1988.
 5. M. Heller, J. Życiński, Dylematy ewolucji, PTT, Kraków 1990 [wyd. 2: BIBLOS, Tarnów 1996].
 6. Kosmos i filozofia, [red.] Z. Golda, M. Heller, OBI - BIBLOS, Kraków - Tarnów 1994.
 7. Logika i metafizyka, [red.] Z. Wolak, OBI - BIBLOS, Kraków - Tarnów 1995.
 8. M. Heller, Mechanika kwantowa dla filozofów, OBI - BIBLOS, Kraków - Tarnów 1996.
 9. A. G. Pacholczyk, Wszechświat katastroficzny, OBI - BIBLOS, Kraków - Tarnów 1996, [tłum. M. Głódź].
 10. William R. Stoeger, The Laws of Nature, the Range of Human Knowledge and Divine Action, BIBLOS, Tarnów 1996.
 11. Olaf Petersen, Konflikt czy symbioza?, OBI - BIBLOS, Kraków - Tarnów 1997, [tłum. W. Skoczny].
 12. Otwarta nauka i jej zwolennicy, [red.] M. Heller, J. Urbaniec, OBI - BIBLOS, Kraków - Tarnów 1996.
 13. Granice nauki, [red.] M. Heller, J. Mączka, J. Urbaniec, OBI - BIBLOS, Kraków - Tarnów 1997.
 14. Sensy i nonsensy w nauce i filozofii, [red.] M. Heller, J. Mączka, J. Urbaniec, OBI - BIBLOS, Kraków - Tarnów 1999.
 15. Filozofia a nauka w myśli księdza Kazimierza Kłósaka, [red.] Z. Liana, A. Michalik, OBI - BIBLOS, Kraków - Tarnów 2004.
Studia - wydruki komputerowe
Prezentowane informacje mogą być publikowane tylko za zgodą Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych