informacje ogólne

Tadeusz Pabjan

stopień naukowy:doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii
specjalność:filozofia przyrody, filozofia nauki
miejsce pracy: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie
stanowisko:adiunkt w Katedrze Filozofii na Wydziale Teologicznym UPJPII w Tarnowie
funkcja:kierownik Katedry Filozofii na Wydziale Teologicznym UPJPII w Tarnowie
adres:33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 6
ksiądz katolicki

dydaktyka
wykłady
 • filozofia przyrody
 • filozofia nauki
 • historia filozofii
 • wstęp do filozofii
seminarium naukowe
 • seminarium z filozofii przyrody
wykłady monograficzne

publikacje
książki

 1. T. Pabjan, Świat najlepszy z możliwych? O dobroci Boga i pochodzeniu zła, Copernicus Center Press, Kraków 2018, s. 248.
 2. T. Pabjan, Anatomia konfliktu. Pomiędzy nowym ateizmem a teologią nauki, Copernicus Center Press, Kraków 2016, s. 186.
 3. T. Pabjan, Niedomknięty bilans wszechświata, Copernicus Center Press, Kraków 2014, s. 240.
 4. M. Heller, T. Pabjan, Elementy filozofii przyrody, Copernicus Center Press, Kraków 2014, s. 267 (I wydanie: Biblos, Tarnów 2007, s. 233).
 5. M. Heller, T. Pabjan, Stworzenie i początek wszechświata. Teologia – filozofia – kosmologia, Copernicus Center Press, Kraków 2013, s. 184.
 6. T. Pabjan, Eksperymentalna metafizyka. Johna S. Bella filozofia mechaniki kwantowej, Copernicus Center Press, Kraków 2011, s. 368.
 7. T. Pabjan, Spór o przyczynową strukturę czasu, Biblos, Tarnów 2008, s. 239.

 8. redakcje

 9. The Causal Universe, G.F.R. Ellis, M. Heller, T. Pabjan (red.), Copernicus Center Press, Kraków 2013, s. 328.
artykuły w monografiach i czasopismach naukowych

 1. „Teoria ewolucji a teodycea”, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 50/2 (2017), s. 250-265.
 2. „Idea Bożej wszechmocy a problem zła”, Tarnowskie Studia Teologiczne, 36/2 (2017), s. 23-38.
 3. „Gottfrieda W. Leibniza idea świata najlepszego z możliwych”, Studia z Historii Filozofii, 8/4 (2017), s. 107-124.
 4. „Idea samoograniczenia Boga jako argument teodycei”, Studia Redemptorystowskie, 15 (2017), s. 55-68.
 5. „Działanie Boga w świecie przyrody”, w: Filozofia Boga, S. Janeczek, A. Starościc (red.), Dydaktyka filozofii, t. VII, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, cz. II, s. 525-549.
 6. „Między fizyką a metafizyką”, w: Metafizyka, S. Janeczek, A. Starościc (red.), Dydaktyka Filozofii, t. VI, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, cz. I, s. 401-425.
 7. "Nieinterwencjonistyczny model działania Boga w świecie przyrody", Tarnowskie Studia Teologiczne, 35/1 (2016), s. 33-49.
 8. "Nauka i wiara – konflikt czy komplementarność?", w: Odpowiednie dać rzeczy słowo..., J. Nowak, M. Rzepka (red.), Biblos, Tarnów 2016, s. 35-47.
 9. "Czas", w: Encyklopedia filozofii przyrody, Z.E. Roskal (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 47-65.
 10. "Wielki Wybuch a stworzenie świata", w: Częstochowski Kalendarz Astronomiczny 2017, B. Wszołek, A. Kuźmicz (red.), Stowarzyszenie Astronomia Nova, Częstochowa 2016, s. 269-274
 11. "Argument teleologiczny", w: Przewodnik po filozofii religii. Nurt analityczny, J. Salamon (red.), Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 255-269.
 12. "Ogólna teoria względności a problem brakującej masy", w: Ogólna teoria względności a filozofia. Sto lat interakcji, P. Polak, J. Mączka (red.), Copernicus Center Press, Kraków 2016, s. 111-126.
 13. „Some remarks on the conflict between faith and science”, The Person and the Challenges, 6/1 (2016), s. 67-80.
 14. „O tym co istnieje i co nie istnieje”, w: In Nomine Domini. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Jana Styrny w 50. rocznicę posługi kapłańskiej, S. Sojka, S. Ewertowski (red), Wydział Teologii UWM w Olsztynie, Olsztyn – Elbląg 2015, s. 491-501.
 15. "Problematyka czasu w teologii stworzenia", w: Bóg Stwórca (Scripturae Lumen, t. 6), A. Paciorek, G.M. Baran, J. Królikowski, P. Łabuda, A. Tronina (red.), Biblos, Tarnów 2014, s. 305-319.
 16. „O kłopotliwym problemie brakującej masy”, Roczniki Filozoficzne Ignatianum, 20/1 (2014), s. 46-64.
 17. „Historia pewnej polemiki”, w: M. Heller, J. Życiński, Wszechświat – maszyna czy myśl?, Copernicus Center Press, Kraków 2014, s. 421-436.
 18. „Różne oblicza redukcjonizmu”, w: M. Heller, J. Życiński, Wszechświat – maszyna czy myśl?, Copernicus Center Press, Kraków 2014, s. 437-451.
 19. „Złożoność i samoorganizacja”, w: M. Heller, J. Życiński, Wszechświat – maszyna czy myśl?, Copernicus Center Press, Kraków 2014, s. 452-467.
 20. „O naukowych i filozoficznych implikacjach problemu brakującej masy”, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 54 (2014), s. 5-37.
 21. “Some remarks on the theological interpretation of the theory of evolution”, The Person and the Challenges, 3/1 (2013), s. 199-211.
 22. „Jedyna tajemnica mechaniki kwantowej”, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 52 (2013), s. 35-52.
 23. „Postulaty nauk przyrodniczych pod adresem teologii stworzenia”, Tarnowskie Studia Teologiczne, 32/1 (2013), s. 132-135.
 24. „Relacyjna koncepcja czasu i przestrzeni w naukach fizykalnych a konsekwencje filozoficzne”, w: Filozofia przyrody, S. Janeczek, A. Starościc, D. Dąbek, J. Herda (red.), Dydaktyka Filozofii, t. III, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 187-208.
 25. „Filozoficzne idee w fizyce i kosmologii Alberta Einsteina”, Filozofia Nauki, 82/2 (2013), s. 131-143.
 26. „Józefa Życińskiego koncepcja ewolucyjnego emergentyzmu”, Tarnowskie Studia Teologiczne, 31/2 (2012), s. 11-26.
 27. "Krótka historia Principiów Newtona", Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 50 (2012), s. 102-117.
 28. „Kilka uwag o zasadzie komplementarności”, Logos i Ethos, 31/2 (2011), s. 169-182.
 29. "Is Experimental Metaphysics Possible?", w: Philosophy in Science. Methods and Applications, B. Brożek, J. Mączka, W.P. Grygiel (red.), Copernicus Center Press, Kraków 2011, s. 121-132.
 30. "Wszechświat jako ślad Boga", w: Oblicza racjonalności. Wokół myśli Michała Hellera, B. Brożek, J. Mączka, W.P. Grygiel, M.L. Hohol (red.), Copernicus Center Press, Kraków 2011, s. 239-253.
 31. „Druga rewolucja kwantowa: dziedzictwo Johna S. Bella”, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 49 (2011), s. 123-137.
 32. „Zasada komplementarności a filozofia”, Postępy Fizyki, 62/1 (2011), s. 14-22.
 33. „Józefa Życińskiego koncepcja pola racjonalności”, Filozofia Nauki, 74/2 (2011), s. 7-18.
 34. „Kauzalna teoria czasu Mehlberga”, w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, A. Maryniarczyk (red.), t. I., Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011, s. 632-633.
 35. „Paradoks grawitacyjny”, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 48 (2011), s. 111-126.
 36. „Teologia naturalna Sir Edmunda Tylora Whittakera”, w: Czy nauka zastąpi religię?, B. Brożek, J. Mączka (red.), Copernicus Center Press, Kraków 2011, s. 135-162; artykuł opublikowany wcześniej w:
  • Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 42 (2008), s. 78-111.
 37. „Krótka (pre)historia argumentu EPR”, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 47 (2010), s. 54-69.
 38. „Problem upływającego czasu”, Postępy Fizyki, 61/2 (2010), s. 77-79.
 39. „George’a FitzGeralda hipoteza "kontrakcji"”, Kwartalnik Historii nauki i techniki, 55/2 (2010), s. 169-185.
 40. „Czy nauka dowodzi istnienia Boga? Naukowa apologetyka Piusa XII”, Studia Philosophiae Christianae, 45/2 (2009), s. 277-294.
 41. „Komplementarna metafizyka umysłu i materii według Johna C. Polkinghorne’a”, Tarnowskie Studia Teologiczne, 28/2 (2009), s. 93-104.
 42. „Upiorne oddziaływanie na odległość”, Postępy Fizyki, 60/4 (2009), s. 166-169.
 43. „Davida Bohma teoria zmiennych ukrytych”, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 44 (2009), s. 25-39.
 44. „Teoria wielu światów – nauka czy filozofia?”, Filozofia Nauki 63/64 (2008), s. 141-154.
 45. "Czy upływ czasu jest złudzeniem?", Tarnowskie Studia Teologiczne 27/2 (2008), s. 139-152.
 46. "W jaki sposób istnieją rzeczy?", w: Ponad demarkacją, W. Kowalski, S. Wszołek (red.), Biblos, Tarnów 2008, s. 115-132.
 47. "Zasada względności ruchu w nauce przedkopernikańskiej", Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 53/1 (2008), s. 105-121.
 48. „Zagadnienie strzałki czasu w filozofii Henryka Mehlberga”, w: Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym, M. Heller i inni (red.), t. III: Smoluchowski - Natanson - inni, Biblos - OBI, Tarnów - Kraków 2007, s. 549-574; artykuł opublikowany wcześniej w:
  • Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 36 (2005), s. 66-96.
 49. „Krótka historia nielokalności”, Filozofia Nauki 4/60 (2007), s. 79- 96.
 50. „Problem autorstwa paradoksu nocnego nieba”, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 41 (2007), s. 16-27.
 51. „Uwagi o naturze czasu”, w: Wyzwania racjonalności, S. Wszołek, R. Janusz, (red.), WAM/OBI, Kraków 2006, s. 132-149.
 52. „Ontologiczny status czasu w filozofii Henryka Mehlberga”, Roczniki Filozoficzne 54/1 (2006), s. 125-138.
 53. „Mikołaj Kopernik a zasada względności ruchu”, Tarnowskie Studia Teologiczne 25/2 (2006), s. 15-28.
 54. “Beauty as a Value in a Scientific Theory”, Logos i Ethos 20/1 (2006), s. 55-66.
 55. „Kauzalna teoria czasu George’a Lechalasa”, Tarnowskie Studia Teologiczne 25/1 (2006), s. 117-128.
 56. „O konwencjonalnym charakterze pojęcia jednoczesności w Szczególnej Teorii Względności”, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 37 (2005), s. 53-72.
 57. „Czas poza-fizyczny w filozofii Henryka Mehlberga”, Filozofia Nauki 51/3 (2005), s. 71-84.
 58. „Biblijna koncepcja wszechświata”, Tarnowskie Studia Teologiczne 24/1 (2005), s. 99-109.
recenzje

 1. "Jeszcze jedna historia mechaniki kwantowej", [C. Kumar, Kwantowy świat. Einstein, Bohr i wielki spór o naturę rzeczywistości, U. i M. Seweryńscy (tłum.), Prószyński i S-ka, Warszawa 2012, s. 496], Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 51 (2012), s. 156-160.
 2. "Eklektyczny dziennik podróży popularyzatora nauki", [A. Ananthaswamy, Tajemnice Wszechświata. Podróż do granic fizyki, Z. Łomnica (tłum.), Prószyński i S-ka, Warszawa 2012, s. 320], Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 51 (2012), s. 160-162.
 3. "Duchowy portret prekursora teorii Wielkiego Wybuchu", [D. Lambert, Droga duchowa Georgesa Lemaître’a, W. Załuski, K. Mrówka (tłum.), Biblos, Tarnów 2012, s. 210], Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 51 (2012), s. 154-156.
 4. „Kosmologia prawosławnych mistyków”, [O. Clement, Boski kosmos. Wybrane zagadnienia z kosmologii, P. Mikulska (tłum.), Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010, s. 84.], Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 49 (2011), s. 196-199.
 5. „Czy można sformalizować metafizykę?”, [J. Kaczmarek, Indywidua, Idee, Pojęcia. Badania z zakresu ontologii sformalizowanej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 282], Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 48 (2011), s. 190-194.
 6. „Ostatnia książka Józefa Życińskiego”, [J. Życiński, Bóg i stworzenie. Zarys teorii ewolucji, Gaudium, Lublin 2011, s. 118.], Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 48 (2011), s. 166-168.
 7. „Czy możliwa jest synteza nauki i teologii?”, [W. Macek, Teologia nauki według księdza Michała Hellera, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010, s. 175], Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 48 (2011), s. 175-178.
 8. „Nauka i teologia: razem czy osobno?”, [M. Heller, Teologia i wszechświat, Biblos, Tarnów 2009, s. 325], Logos i ethos, 28/1 (2010), s. 219-224.
 9. „Nauka i teologia wobec problemów najważniejszych”, [J.C. Polkinghorne, Nauka i stworzenie, R. Chojnacki (tłum.), WAM, Kraków 2008], Znak, 659/4 (2010), s. 127-129.
 10. „W poszukiwaniu tego, co łączy naukę i filozofię” [J.C. Polkinghorne, Jeden świat, WAM, Kraków 2008, s. 189], Tarnowskie Studia Teologiczne, 28/2 (2009), s. 149-152.
 11. "Metafizyka z perspektywy interdyscyplinarnej", [S. Wszołek, Elementy metafizyki, część I, Biblos-Tarnów, OBI-Kraków 2008, s. 202], Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 45 (2009), s. 164-167.
 12. "Racjonalność nauki i wiary", [G.V. Coyne, M. Heller, Pojmowalny Wszechświat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2007, s. 134], Znak (637/6) 2008, s. 196-200.
 13. "Pytania najtrudniejsze", [M. Heller, Ostateczne wyjaśnienia wszechświata, Universitas, Kraków 2008, s. 246], Więź 9 (599) 2008, s. 162-165.
 14. "Tam, gdzie nauka spotyka się z filozofią i teologią", [M. Heller, Podglądanie Wszechświata, Znak, Kraków 2008, s. 211], Przegląd Powszechny 10 (1046) 2008, s. 150-153.
 15. "Czy nauka zamieni się w bełkotliwy spektakl medialny dla ignorantów?", [Prawa przyrody, M. Heller, J. Mączka, P. Polak, M. Szczerbińska-Polak (red.), OBI-Biblos, Kraków-Tarnów 2008, s. 324], Logos i Ethos 25/2 (2008), s. 195-198.
 16. „Kilka uwag o popularyzowaniu nauki”, [R. Clarke, Nowe tajemnice Wszechświata, A. Graboń (tłum.), WAM, Kraków 2005], Znak (620/1) 2007, s. 155-159.
 17. „Nauka uprawiana dla zabawy”, [R.P. Feynman, Przyjemność poznawania, K. Karpińska (tłum.), Prószyński i S-ka, Warszawa 2005], Edukacja Filozoficzna 43 (2007), s. 243-246.
 18. „Jeszcze jedna historia Wszechświata”, [S. Singh, Wielki Wybuch. Narodziny Wszechświata, J. Koźlarczyk (tłum.), Wydawnictwo Albatros, Warszawa 2007, s. 472], Świat Nauki 8 (2007), s. 85.
 19. „Naukowe studium nienaukowego materializmu”, [S.M. Barr, Współczesna fizyka a wiara w Boga, A. Molek (tłum.), Techtra, Wrocław 2005], Więź 11-12 (589-590) 2007, s. 147-151.
 20. „Prawie wszystko o nauce w krótkiej historii”, [B. Bryson, Krótka historia prawie wszystkiego, J. Bieroń (tłum.), Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2006, s. 539], Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 41 (2007), s.168-171.
 21. „Nowa teoria indeterministycznego świata”, [I. Prigogine, Kres pewności. Czas, chaos i nowe prawa natury, I. Nowoszewska, P. Szwajcer (tłum.), WAB i CiS, Warszawa 2000], Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 38 (2006), s. 157-160.
 22. „Namysł nad racjonalnością świata. Jak należy dziś uprawiać filozofię przyrody”, [M. Heller, Filozofia i Wszechświat. Wybór pism, Universitas, Kraków 2006], Świat Nauki 8 (2006), s. 84-85.

konferencje, referaty, wystąpienia
 1. Prowadzenie sesji ogólnopolskiej konferencji „Powstanie człowieka w ujęciu interdyscyplinarnym”, na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie UPJPII, 1 XII 2017 r.
 2. "Teologia stworzenia a teoria ewolucji" - wykład w ramach filozoficzno-fizycznej konferencji różnotematycznej Copernicus Center @ SMCEBI zorganizowanej przez Instytut Fizyki i Instytut Filozofii UŚ oraz Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, 17 XI 2016.
 3. "Wielki Wybuch a stworzenie świata" - wykład w ramach III konferencji Astronomia - nauka i wiara, w Obserwatorium Astronomicznym Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim, 9 V 2016.
 4. "Czy czas miał początek?" - wykład w ramach dnia otwartego Czas dla Jezusa, Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, 23 IV 2016.
 5. "Nauka a wiara - konflikt czy komplementarność?" - wykład w ramach IV finału Konkursu Filozoficznego Wiara i nauka, czyli zobaczyć niewidzialne, SLOIG, Tarnów 11 IV 2016.
 6. “Ogólna teoria względności a problem brakującej masy” – wykład w ramach XIX Krakowskiej Konferencji Metodologicznej Sto lat Ogólnej Teorii Względności organizowanej przez Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie, 26 V 2015.
 7. "Postulaty nauk przyrodniczych pod adresem teologii stworzenia” – panel dyskusyjny podczas sympozjum „Genesis z Ducha". Tajemnica stworzenia w świetle współczesnych pytań i odpowiedzi, zorganizowanego przez Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie, w Tarnowie dnia 27 lutego 2013.
 8. "Bóg a ewolucja” – wykład dla szafarzy Komunii Św., w Nowym Sączu 16 lutego 2013.
 9. „Początek świata – Biblia a nauka” – wykład w ramach XVIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej (Wiara szukająca zrozumienia), Dąbrowa Tarnowska 23 października 2012.
 10. „Wielki Wybuch a stworzenie świata” – wykład inauguracyjny roku akademickiego 2012/2013 na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Tarnów 28 września 2012.
 11. „Kosmologiczne poglądy Alberta Einsteina” – referat na konferencji Ksiądz profesor Józef Turek – uczony, pedagog, duszpasterz, zorganizowanej przez Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL w Lublinie 4 czerwca 2012.
 12. „Józefa Życińskiego hipoteza ontologicznej racjonalności świata” – referat na sympozjum Bóg - człowiek – wszechświat. Filozoficzna droga abpa Józefa Życińskiego, zorganizowanym przez Katedrę Filozofii Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII, dnia 4 XI 2011.
 13. Bóg - człowiek – wszechświat. Filozoficzna droga abpa Józefa Życińskiego – organizacja sympozjum filozoficznego, Katedra Filozofii Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie UPJPII, Tarnów dnia 4 XI 2011.
 14. "Największy z możliwych śladów Boga" - referat na seminarium naukowymi Filozofia Nauki, zorganizowanym z okazji 75. rocznicy urodzin Księdza Profesora Michała Hellera przez Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie, dnia 22 X 2011.
 15. "Pole racjonalności jako ontyczny fundament rzeczywistości" - referat na konferencji Dzieło niedokończone... Wokół myśli abpa Józefa Życińskiego, zorganizowanej przez Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Polską Akademię Umiejętności i Wydział Filozoficzny UPJPII w Krakowie, dnia 21 X 2011.
 16. "Czy kwantowa nielokalność zagraża Szczególnej Teorii Względności?” – referat na XII Ogólnopolskim Międzyuczelnianym Seminarium Naukowym Filozofia i Wszechświat (z cyklu: "Poznawanie Wszechświata"), Kazimierz Dolny, dnia 2 IV 2011.
 17. „Fizyko-teologia” – wykład w ramach cyklu wykładów Nauka i Religia, w WSE im. ks. Józefa Tischnera, w Krakowie, dnia 19 I 2011.
 18. „Nauka a początki nowożytnego materializmu” – wykład w ramach cyklu wykładów Nauka i Religia, w WSE im. ks. Józefa Tischnera, w Krakowie, dnia 12 I 2011.
 19. „Czy Bóg stworzył tylko jeden świat?” – referat na spotkaniu Koła Młodych Teologów w WSD Tarnów (Wydział Teologiczny UPJPII w Krakowie, Sekcja w Tarnowie), dnia 13 XII 2010.
 20. „Próba teologicznej interpretacji teorii wielu światów” – referat na konferencji Racjonalność Boga? (III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Studencka z cyklu Wokół myśli Michała Hellera), zorganizowanej przez Wydział Filozoficzny UPJPII w Krakowie, dnia 11 XII 2010.
 21. „Teologia w kontekście nauk?” - panel dyskusyjny na konferencji Racjonalność Boga? (III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Studencka z cyklu Wokół myśli Michała Hellera), zorganizowanej przez Wydział Filozoficzny UPJPII w Krakowie, dnia 11 XII 2010.
 22. "Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni" - wykład w ramach cyklu wykładów Nauka i wielkie pytania, w WSE im. ks. Józefa Tischnera, w Krakowie, dnia 3 III 2010.
 23. „Teologia naturalna Sir Edmunda Tylora Whittakera” - referat na posiedzeniu komisji Fides et Ratio w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, dnia 28 II 2008.
 24. „W jaki sposób istnieją rzeczy?” - referat na konferencji Czy nauce potrzebna jest metafizyka? (II konferencja z cyklu Metafizyka i obrzeża), zorganizowanej przez Wydział Filozoficzny PAT i Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie, dnia 4 XII 2007.


nota biograficzna
 • 1997 - magisterium z teologii, święcenia kapłańskie
 • 1997-2001 - praca duszpasterska (Muszyna, Tarnów)
 • 1998-2001 - zaoczne studia licencjackie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Tarnowie
 • 2001-2005 - studia magisterskie z filozofii przyrody nieożywionej na Wydziale Filozoficznym KUL w Lublinie
 • 2005-2007 - studia doktoranckie z filozofii przyrody nieożywionej na Wydziale Filozoficznym KUL w Lublinie
 • 31 I 2007 - doktorat na Wydziale Filozoficznym KUL na pdst. pracy Kauzalna teoria czasu Henryka Mehlberga
 • 23 V 2012 - habilitacja na Wydziale Filozoficznym UPJPII na pdst. dorobku i pracy Eksperymentalna metafizyka. Johna S. Bella filozofia mechaniki kwatnowej


aktualizacja: 6 XI 2018