M.Heller

Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych (OBI)

Wydział Filozoficzny - Uniwersytet Papieski Jana PawłaII w Krakowie
ul.Franciszkańska 1, 31-004 Kraków, Polska; tel./fax: +12-4229804

więcej na: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

ZFN
obi
obi

ks. prof. dr hab. Michał Heller (dyrektor)
ks.abp prof. dr hab. Józef Życiński
prof. dr hab. Alicja Michalik
ks. prof. dr hab. Stanisław Wszołek
ks. dr hab. Janusz Mączka SDB, prof. UPJPII
dr hab. Bartosz Brożek
dr hab. Krzysztof Maślanka
dr hab. inż. Paweł Polak
s.udr hab. Teresa Obolevitch BDNP
ks. dr hab. Adam Olszewski
ks. dr hab. Tadeusz Pabjan
dr hab. Tadeusz Sierotowicz
dr inż. Stanisław Gil
ks. dr Wojciech Grygiel FSSP
ks. dr Robert Janusz SJ
dr inż. Andrzej Koleżyński
ks. dr Zbigniew Liana
o. dr Roman Marcin Olejnik OFM
dr Maria Piesko
dr Jacek Rodzeń
ks. dr Włodzimierz Skoczny
mgr Małgorzata Szczerbińska-Polak
 
Wybrane odsyłacze:
 • [Centrum Kopernika]
 • [Uniwersytet Papieski Jana PawłaII]
 • [UPJP2 Wydział Filozoficzny]
 • [Uniwersytet Jagielloński]
 • [Polska Akademia Umiejętności]
 • [Krakowskie Konferencje Metodologiczne]
 • [Ośrodek Przetwarzania Informacji]
 •  OBI jest instytucją badawczo-dydaktyczną Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie

   prowadzi badania naukowe w wielu dziedzinach; główne kierunki działalności:

  • filozofia przyrody; filozofia nauki; historia nauki; filozofia matematyki; filozofia fizyki; teoria względności; teoria kwantów; kosmologia relatywistyczna; pogranicza filozofii, teologii inauk przyrodniczych; relacja nauka-wiara
   szkoli specjalistów w w.w. dziedzinach przez:

  • wykłady; seminaria; angażowanie młodych naukowców do konkretnych prac badawczych; inne zajęcia uniwersyteckie
   organizuje krajowe i międzynarodowe sympozja i zjazdy naukowe związane z w.w. dziedzinami

   prowadzi działalność wydawniczą związaną ze swoimi celami

   współpracuje z innymi instytucjami o podobnym profilu naukowym:


  Prezentowane informacje mogą być publikowane tylko za zgodą Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych